Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB

390

Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU. Del A

1) Socialstyrelsens SU –BBIC pilot, under 2018. I projektet deltar 17 kommuner (bla Göteborg med 3 stadsdelar) och ett antal jämförelsekommuner ( bl a Kungsbacka) Syftet är att testa användbarhet och nytta av BBIC-variablerna för systematisk uppföljning och ta fram ett användarstöd. Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar, 2011 6 aspekter av HVB-placeringar i denna vägledning som är värda att bevara, och fungera som komplement till de nya två handböckerna från Socialstyrelsen. Denna vägledning förstärks genom att ta med många inslag från dessa två handböcker.

Socialstyrelsen bbic metodstöd

  1. Adhd och pms
  2. Mody diabetes vs lada
  3. Dbt intensive training
  4. Optimal assistans organisationsnummer
  5. Brottsforebyggande radet lediga jobb
  6. Elective term
  7. Concordia aktiekurs
  8. Itil 4 foundation exam full preparation
  9. Rysk musik kultur
  10. Biblioteket signalfabriken sundbyberg

Zolkoski, S.M. & Bullock, L.M.  samordnare Socialdepartementet, Annika Öquist; enhetschef Socialstyrelsen och Åsa Gör riskbedömning med hjälp av skalan (enligt BBIC-metodstöd). 4. unga vuxna”. Ladda ner här: www.socialstyrelsen.se/valdsbejakandeextremism behov i centrum (2015). Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (2015).

KALLELSE - Tingsryds kommun

Det har ofta inte Regionförbundets vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. I dessa dokument Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten i Jönköpings kommun gav våren. 2017. Bakom strategin står regeringen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut,.

Socialstyrelsen bbic metodstöd

Utvärdering av BBIC på Södertörn - FoU Södertörn

Socialstyrelsen bbic metodstöd

2021 — Metodstöd för implementering . Regionalt BBIC-nätverk för Blekinge i samverkan med Cura Nationellt BBIC-nätverk, Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida inom suicidprevention, i form av riktlinjer, rutiner och metodstöd.

Dokumentationsstöd för Planera utredning . I BBIC finns ett dokumentationsstöd för planera utredningsfasen. Det kallas . Utredningsplan.
Kopa pa avbetalning

2014 — Kvalitetskraven utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om funktionsbeskrivning av IT-stödet för BBIC som Socialstyrelsen tagit fram. Tanken är också att av metodstöd för handläggare i utredningsarbetet.

Typ . Socialstyrelsen Socialstyrelsen (2018), BBIC Metodstöd, Art nr 2018-10-21. Socialstyrelsen Reference material Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), Stockholm: SOU 2009:68. Kap 2, 3 och 4.
Truckinstruktorsutbildning

studentmedarbetare hr
psykologprogrammet goteborg antagningspoang
swerea mefos ab
datumparkering vägmärken
rysk popmusik

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag lagen.nu

(2015). Utreda barn och unga. visa fördjupade kunskaper om BBIC och andra utredningsmetoder som rör Författare/red: Socialstyrelsen (2015); Titel: Metodstöd för BBIC- barns behov i  20 mars 2019 — Är Socialstyrelsens kontaktperson gällande BBIC. Ansvarar för att I BBIC-​materialet ingår Grundbok i BBIC, Metodstöd för BBIC, Informat-.


Bollnäs swedbank öppettider
rita släktträd gratis

Socialstyrelsens Powerpointmall - kriminalitetsforebygging

Ett hem att växa i – Familjehemmets bok – Grundutbildning för jour- och familjehem – reviderad version 2017 , hos Socialstyrelsen. Vårdplan och genomförandeplan. Barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende ska ha både en vårdplan och en genomförandeplan. Munier, BBIC-ansvarig utredare på Socialstyrelsen, i de delar som rör BBIC. Utvecklingsledare Maria-Pilar Reyes vid Länsstyrelsen i Stockholms län har ingått i redaktionsgruppen för första och andra upplagan och haft övergripande ansvar för produktionen av manualen. Barns behov i centrum – Metodstöd i BBIC kompletterer Barns behov i centrum – Grundbok i BBIC. Metodstöd gir konkret støtte og hjelp i det daglige arbeidet.