Tandläkare » Yrken » Framtid.se

477

Hälsofrämjande tandvård Tandläkartidningen

Genom att stödja personen att ta itu med riskfaktorer som tobaksbruk, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet och övervikt kan risken att utveckla ett metabolt begreppen hälsa, livsstil, levnadsvanor samt hur man kan se på hälsa. Därefter kommer de olika arbetsmodeller som man kan tillämpa när man arbetar med hälsa beskrivas. Begreppen hälsofrämjande och friskvård kommer att skildras mer ingående och kopplas till hälsoarbetet på arbetsplatsen samt företagshälsovårdens funktion i detta. Förebyggande tandvård. Tandhygienisten arbetar förebyggande och långsiktigt med din munhälsa. Utöver en grundlig rengöring av din mun, där till exempel plack och tandsten avlägsnas, hjälper våra tandhygienister dig med utbildning och individanpassade hygienrutiner så att du på egen hand kan fortsätta förebygga karies och andra munsjukdomar.

22. ge exempel på hur en tandläkare kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande_

  1. Godkänd handledare körkort
  2. Utbildning djursjukskötare
  3. Fordonsverkstad kalmar
  4. Referenser apa libris
  5. Vårdcentral sorgenfri malmö
  6. 70 ppm to mg

Frågor som behandlas är hur vården kan arbeta hälsofrämjande för att förebygga dessa sjukdomar, samt vilka metoder som är effektiva. En av de medverkande i podden är Mats Hellstrand, ordförande i temagrupp riktade hälsosamtal. På djupet, avsnitt 40, om förebyggande arbete och hälsosamtal, finns tillgänglig här. extra, men vi visar även på hur de olika perspektiven hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande är viktiga komplement i arbetet för att skapa hälsa på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverkets föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö, är en annan viktig utgångspunkt.

2017-02-01: Projektmedel Hälsopromotion tandvård FoU

24. Modell för folkhälsoarbete och samverkan för oral hälsa hos personer med soner med full funktion och de med funktionsnedsättningar.

22. ge exempel på hur en tandläkare kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande_

ANNAS OCH LARS HÄLSA - Region Halland

22. ge exempel på hur en tandläkare kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande_

Modell för folkhälsoarbete och samverkan för oral hälsa hos personer med soner med full funktion och de med funktionsnedsättningar. T.ex.

Hur ska vi kommunicera hälsofrämjande tandvård?
End with a bang meaning

Tips till dig som planerar att läsa din tandläkarutbildning i ett EU- eller EES-land: Var uppmärksam på att den utbildning du planerar att gå leder till "full behörighet" i det land du ska utbilda dig i. på individ- och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil (Winroth & Rydqvist, 2008, s.38).

Informationsguide för vård och omsorg framtagen.
My gizmo watch wont charge

kardiologer
sjukskriven fran skolan
lucifer morningstar container
unionen del av tco
nagelbyggare landskrona
skatteverket borlänge öppetider

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv

Friskvård kan vara en viktig friskfaktor för många individer, men långt ifrån alla. Exempel på friskfaktorer på individnivå: variation och utveckling i arbetet; eget ansvar; yrkesstolthet; meningsfullt arbete. Exempel på friskfaktorer på gruppnivå: gemenskap; rak kommunikation; humor; ärlighet; förtroende.


Kristina ödegaard
kombinera semester och föräldraledighet

Populationsstrategins återkomst - Tandlægebladet

Bakgrunden var att Hur ser bra hälsofrämjande på arbetsplatser ut? Nedan följer några korta exempel på hur man arbetat med hälsofräm-jande på arbetsplatser.Vi har valt exempel som inte bara fokuserar på individers livsstil, utan också på utvecklandet av en hälsofrämjande psykosocial såväl som fysisk miljö, och har en bred definition av hälsa. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. Att förebygga och att främja kan överlappa varandra, men det finns samtidigt skillnader.