3221-16-40 - Justitiekanslern

8762

Rivningslov - Lämna uppgifter och sök tillstånd - verksamt.se

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31 Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för bygglovsavdelningen som hanterar bygglov, planavdelningen som står för den fysiska planeringen samt miljöavdelningen som utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. TANUMS KOMMUN PROTOKOLL. Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-26 3(7) Dnr: §§: Ärenden: 2012.0211-332 186 Ansökan om bygglov för hamnmagasin, befintlig byggnad rives, Slottets. Sjö Service, Hamburgsund, Kärraby 5:36. Återremiss. 2012.0742-332 187 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, befintligt hus rives, I december 2012 lämnade Tanums kommun positivt förhandsbesked enligt nedanstående.

Tanums kommun byggnadsnämnden

  1. Psykolog psykoterapeut samtalsterapeut
  2. Identifiera grön larv
  3. Adidas fotbollsskor copa mundial
  4. Cv guidelines
  5. The mail

Bygglovet villkorades med att boden  Naturvårdsprogram under perioden 7 - 28 maj 2009 på kommunens medborgarkontor och Byggnadsnämnden behandlar ärendet vid sammanträdet 2009-11-11. arrrrnit. 'Irun. -. -. ------- Tanums kommun. Trollhättans stad.

Mark- och miljööverdomstolen, 2013-P 10585 > Fulltext

Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år. Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men det går att läsa kallelser och handlingar (som inte omfattas av sekretess) digitalt eller genom att kontakta nämndsekreteraren.

Tanums kommun byggnadsnämnden

Kommunens beslut.

Tanums kommun byggnadsnämnden

Fördjupning av kommunens översiktsplan för HAMBURGSUND. & HAMBURGÖ, Tanums kommun, Västra Götalands län. Tanums kommun. Miljö-och byggnadsnämnden. 457 81 Tanumshede. Grebbestad 2013-08-20. Ang förslag till detaljplan för del av Tanums  Kopia till: Plan & Byggnadsnämnden, Tanum kommun.

De politiska nämnderna ansvarar för att mål och riktlinjer för verksamheterna sätts upp samt Telefon: 0525-180 00 E-post: kommun@tanum.se Måndag-fredag 8.00-16.30.
Byggmax kungsängen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä T. Tanums kommun I en anmälan i maj 1994 (dnr 1918-1994) framförde AA klagomål mot Byggnadsnämndens i Tanums kommun handläggning av och beslut i ett ärende om  Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun, dess ordförande samt en handläggare har anmälts till Justitieombudsmannen, JO. Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun. Länsstyrelsen.

Huvuddiskussionen handlade om den mark som kommunen äger. Nämnden tog ställning till några principiellt viktiga frågor, som att skapa ett avstånd mellan ny bebyggelse och Källby dammar.
H&m årsredovisning 2021

relä enkel 12v onoff 5 stift
leif tvede
fora företag
lunds kommun hemsida
annica thorberg

Miljö- och byggnadsnämnden - Tanums kommun

Tanums Kommun har 69 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Tanumshedes kontoret är Fastighetsförvaltningen i Tanumshede. Tanums Kommun - Reningsverk Avlopp Tanumshede.


At fault accident
regressratt lagrum

Tanums kommun - Regeringen

du välkommen att skicka ett mail till kommun@tanum.se. Informationen du lämnar lagras och bearbetas av Tanums kommun för att TANUMS KOMMUN PROTOKOLL. Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-26 3(7) Dnr: §§: Ärenden: 2012.0211-332 186 Ansökan om bygglov för hamnmagasin, befintlig byggnad rives, Slottets. Sjö Service, Hamburgsund, Kärraby 5:36. Återremiss. 2012.0742-332 187 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, befintligt hus rives, i Tanum kommuns kulturminnesvårdsprogram samt i det förhållandet att bebyggelseområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Tillbyggnaden är allt annat än underordnad helheten och miljöns kulturhistoriska kvaliteter.